Procházet produkty & služby


Dedicated Server 1 (7 Dostupné)
8 core HT (16 virtual cores) Xeon processor, 48GB DDR3 RAM, 160GB SSD + 2TB HD, Gigabit ethernet, 30TB monthly data transfer out, Unlimited data transfer in, 250GB backup space via private network, choice of OS.
$69.95 USD Měsíčně
$204.95 USD Čtvrtletně
$399.95 USD Pololetně
$789.95 USD Ročně